தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

அலுவலக கட்டிடம்

Office building
Office building1

பணிமனை

workshop9
workshop345
workshop4
workshop23
workshop2
workshop3

உற்பத்தி

production
production4
production3
production2